Ceny lékařských výkonů

(odvozené z vyhlášky MZ č. 493/2005 a dle doporučení SPL ČR od 23.11.2009)

Vyšetření pacienta:

 • na vlastní žádost
 • bez zdravotního pojištění

1000,- Kč

Vyšetření v souvislosti s posudkem:

 • k pracovní činnosti (vstupní, periodická, mimořádná, výstupní)
 • k řidičskému průkazu
 • k potravinářským a profesním průkazům
 • k držení zbraní

650,- Kč

Vyšetření pro posudky způsobilosti:

 • ke sportovní a zájmové činnosti
 • k přihlášce ke studiu
 • potvrzení bezinfekčnosti

250,- Kč

Výpis + oznámení:

 • ze zdravotní dokumentace pro komerční pojišťovny a podobné účely + oznamování pojistných událostí, hodnocení bolestného

400,- Kč

Jednoduchý administrativní úkon + očkování na vlastní žádost:

 • (výpis ze zdravotní dokumentace za účelem pracovní prohlídky v jiném zdravotnickém zařízení)
 • očkování na vl. žádost neindikované ze zdravotních důvodů nebo před cestou do zahraničí

250,- Kč

Copyright © 2020 Administrace
Zpracováváme a uchováváme osobní údaje v souladu s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679/EU).